Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

ECDL Advanced Moduly - obsah

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation. Tyto dokumenty definují rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti, které tyto programy pokrývají. Jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními licenciáty ECDL lokalizovány.

Obsah jednotlivých ECDL Advanced modulů:

 

Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu

 • Formátování - text, odstavce, styly, sloupce, tabulky

 • Odkazy - titulky, poznámky pod čarou a vysvětlivky, rejstříky a seznamy, záložky a křížové odkazy
 • Zvýšení produktivity - použití polí, formuláře, šablony, hromadná korespondence, propojení a vazby, automatizace dokumentu
 • Spolupráce při úpravách - sledování změn a revize, hlavní dokumenty, bezpečnost
 • Příprava výstupů - oddíly, nastavení dokumentu

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-AM3-2.0.pdf

 

Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami

 • Formátování - buňky, listy

 • Funkce a vzorce - pokročilé použití funkcí a vzorců
 • Grafy - vytváření grafů, formářování grafů
 • Analýza - analýza tabulek (kontingenční tabulky), řazení a filtrace, scénáře
 • Ověřování a sledování 
 • Zvyšování produktivity - pojmenování buněk, vložit jinak, šablony, propojení, vazby a import dat, automatizace
 • Spolupráce při úpravách - sledování změn a revize, bezpečnost

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-AM4-2.0.pdf

 

Modul AM5 - Pokročilé použití databází

 • Koncepce databází - vývoj a použití databáze
 • Tabulky a relace - pole, relace a spojení
 • Dotazy - typy dotazů, zdokonalování dotazů
 • Formuláře
 • Sestavy - ovládací prvky, prezentace sestav
 • Zvýšení produktivity - propojení, import, automatizace

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-AM5-2.0.pdf

 

Modul AM6 - Pokročilé prezentace

 • Plánování prezentace - pulikum a prostředí, nvrh, obsah a forma prezentace
 • Předlohy a šablony
 • Grafické objekty - formát kreslených objektů, formát obrázků a fotografií, manipulace s grafickými objekty
 • Grafy a diagramy - použití grafů, použití diagramů
 • Multimedia - viode a zvuk, animace
 • Zvýšení produktivity - propojení a vazby, import a export
 • Předvádění prezentace - vlastní prezentace, nastavení prezentace, ovládání předvádění prezentace

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-AM6-2.0.pdf

  

Pokud máte o přípravu, nebo o zkoušku z kteréhokoliv modulu zájem, prosím pokračujte zde.