Vítáme Vás na stránkách akreditované vzdělávací instituce AP NETSOFT, s.r.o. Našim cilem je poskytnout zákazníkovi maximální množství znalostí a dovedností s důrazem na kvalitu a efektivnost. Námi nabízené kurzy jsou prověřeny a optimalizovány díky více než 20ti leté praxi. Pravidelně realizujeme nabízené rekvalifikační kurzy, kterých se ročně zúčastní  asi 1 500 klientů.

Nosným programem společnosti jsou:

 

Novinky

Vzdělávání pro AP NETSOFT, s.r.o. 2

Cílem projektu je zajistit konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím prohloubení vzdělání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností. Konkrétně se jedná o kurzy zaměřené na oblasti: Obchodní dovednosti, Stres a jeho odstraňování, Time management, Nátlakové metody - jak se bránit, Osobnostní typologie zákazníka. Každý zaměstnanec tedy absolvuje pět kurzů. Zaměstnanci jsou pracovním zařazením především lektoři, kteří získané znalosti použijí v dalším vzdělání třetích osob.

Projekt je hrazen Evropskou unií prostřednictvím projektu Operační program Zaměstnanost. Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013053

Logo OPZ barevné zmenšené 

Vzdělávání pro AP NETSOFT, s.r.o.

Cílem projektu je zajistit konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím prohloubení vzdělání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností. Konkrétně se jedná o kurzy zaměřené na oblasti: Vyjednávání a argumentace, Asertivní jednání, Efektivní komunikace, Emoční inteligence, Komunikace v obtížných situacích, Konfliktní situace, Prezentační dovednosti, Rétorika, Týmová spolupráce. Každý zaměstnanec tedy absolvuje devět kurzů. Zaměstnanci jsou pracovním zařazením především lektoři, kteří získané znalosti použijí v dalším vzdělání třetích osob.

Projekt je hrazen Evropskou unií prostřednictvím projektu Operační program Zaměstnanost. Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005231

Logo OPZ barevné zmenšené 

Vzdělávejte se pro růst v MSK II

 Vážení zákazníci, Úřad práce České republiky realizuje projekt Vzdělávejte se pro růst v MSK II od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2015. Podstatou projektu je podpora zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji.

ECDL - European Computer Driving Licence

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností.