Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

ECDL certifikáty

Program ECDL Core

Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

CERTIFIKÁT ECDL START

 edcl-start                

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – základní mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Core. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro běžný kvalitní život v prostředí digitálních technologií.

Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze čtyř z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, přitom doba od složení první a čtvrté zkoušky nesmí být delší než 3 roky.:

Start

CERTIFIKÁT ECDL

edcl       

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) –nejstarší mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Core. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně kvalifikovaný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro vstup na trh práce.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu pokrývá poměrně detailně odpovídající oblasti vzdělávacího rámce DIGCOMP.

Zájemce o certifikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze sedmi z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, přitom 4 musí být z nabídky světle modrých a 3 z tmavě modrých modulů. Doba od složení první a sedmé zkoušky nesmí být delší než 3 roky.

Core-Advanced

 

CERTIFIKÁT ECDL PROFILE

Profile      

Certifikát ECDL Profile (ECDL Profile Certificate) – nejnovější typ mezinárodně platného certifikátu, který má průřezový charakter. K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek konceptu ECDL, a to nezávisle na tom, do kterého programu je zkouška standardně zařazena.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro zápis každé konkrétní zkoušky do tohoto certifikátu je přesně popsán odpovídajícím mezinárodně standardizovaným ECDL Sylabem.

Zájemce o certifikát ECDL Profile musí úspěšně složit nejméně jednu zkoušku z libovolného programu konceptu ECDL (ECDL Core, ECDL Advanced, Digitální fotografie, e-Citizen a řady dalších):

All

 

 CERTIFIKÁT ECDL ADVANCED

Advanced      

Certifikát ECDL Advanced - mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Advanced. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má v oblasti uvedené na certifikátu profesionální uživatelské znalosti a dovednosti.Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán odpovídajícím mezinárodně standardizovaným Sylabem ECDL Advanced.

 

 

Zájemce o certifikát ECDL Advanced musí úspěšně složit jednu zkoušku ze čtyř následujících pokročilých ECDL modulů dle vlastního výběru.

AM3-6

 

 

CERTIFIKÁT ECDL EXPERT

Expert      

Certifikát ECDL Expert - mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Advanced. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má v oblasti celé škály kancelářských aplikací profesionální uživatelské znalosti a dovednosti.Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je přesně popsán odpovídajícími mezinárodně standardizovanými Sylaby ECDL Advanced.

 

 

Zájemce o certifikát ECDL Expert musí úspěšně složit nejméně tři zkoušky ze čtyř následujících pokročilých ECDL modulů dle vlastního výběru.

AM3-6

 

 

INDEXY ECDL

Každý uchazeč, který chce absolvovat testy ECDL úrovně Core, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) programu ECDL Core.

 

edcl-select     Index ECDL Select – pro jakékoli existující, ale i budoucí moduly základního programu ECDL (maximálně 7 modulů). Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
edcl-single     Index ECDL Single – pro jakýkoli existující nebo budoucí modul základního a pokročilého programu ECDL, programu Digitální fotografie a programu e-Citizen. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.
index ecdl profile   Index ECDL Profile – pro jakékoli existující, ale i budoucí moduly základního pokročilého programu ECDL (počet modulů není omezen). Platnost indexu je 5 let od data první zkoušky. Cena indexu ECDL Profile zahrnuje nárok na bezplatné vystavení jednoho certifikátu ECDL Profile.