Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Profil společnosti

Počátky historie společnosti AP NETSOFT, s.r.o. sahají do roku 1990, kdy byla založena akciová společnost NETSOFT, s hlavním předmětem podnikání v oblasti tvorby a zavádění ekonomického software na bázi personálních počítačů. Implementace informačního systému umožnila získat rozsáhlé zkušenosti nejen v oboru ekonomických úloh, plánování a vyhodnocování výroby, ale také v oblasti technické realizace a provozu počítačových sítí. Vznikly další aktivity, jež korespondují s požadavky klientů a to poradenství v oblasti projektování informačních systémů, návrhy a realizace počítačových sítí, dodávky a servis výpočetní a kancelářské techniky, firemní support pro oblast IT.
V roce 2002 došlo k restrukturalizaci společnosti NETSOFT a k vyčlenění některých aktivit do nové společností AP NETSOFT, s.r.o.

Výuka

Jsme moderní, dynamicky se rozvíjející společnost, jejiž zaměstnanci působící v oblasti vzdělávání dospělých již od roku 1990. Máme ambice, sílu, znalosti i metody k uspokojení poptávky zákazníků po vzdělání a rozšíření znalostí z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Veškeré aktivity firmy AP NETSOFT jsou vedeny snahou poskytovat svým klientům širokou nabídku a vysokou úroveň služeb. Každý rok vzděláváme přibližně 1 500 klientů.
Vzdělávací kurzy jsou určeny jednotlivcům, firmám i nezaměstnaným, evidovaným na úřadu práce.
Všechny rekvalifikační kurzy pořádané v našem vzdělávacím středisku mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Výuka probíhá ve středisku vzdělávání a v počítačových učebnách situovaných napříč celou Moravou. Aktuální seznam poboček naleznete zde (odkaz na fakturacni udaje v kontaktech). Učebny pro výuku kurzů výpočetní techniky jsou vybaveny počítači propojenými do počítačové sítě, s přístupem na Internet.
Při sestavování časového plánu kurzů se naše vzdělávací středisko plně podřizuje potřebám klienta a může mu vyhovět výukou v pracovním týdnu v dopoledních i odpoledních hodinách. U všech zákazníků a posluchačů našich vzdělávacích projektů preferujeme individuální přístup. Jednotlivé kurzy a školení lze přesně přizpůsobit potřebám klienta nebo studijní skupiny.
Úspěšní absolventi rekvalifikačních kurzů dostávají osvědčení s platností na celém území České republiky.

Optimalizace / Automatizace práce v Excelu

Jako vzdělávácí instituce nabízíme také školení v oblasti MS Excel, jak soukromému, tak státnímu sektoru. Během vzdělávacích kurzů jsme zjistili, že požadavky zákazníků často převyšují jejich vlastní schopnosti a vytvoření složitých sestav, či vydolování dat z mnoha zdrojů je pro klienta s omezenými znalostimi Excelu časově velmi náročně, Přestože existují školení v programu MS Excel zaměřená na Makro, jedná se pouze o kurzy, který postihují svým obsahem naprostou špičku ledovce a uživatel ani po absolvování nebývá schopen psát složitější příkazy. Nabídli jsme zákazníkům možnost zpracovat, zautomatizovat, zjednodušit práci v Excelu pomocí maker. Naše služba, je také vhodná, pokud Váš informační systém není schopen vygenerovat požadované sestavy dat a jeho úprava by byla příliš nákladná. Pak je vhodné získat z informačního systému výstup v textovém dokumentu, nebo přímo v Excelu a dále jej zpracovávat pouze v Excelu pomocí maker.

 

Nosný program společnosti

  • Rekvalifikační kurzy v oblasti práce počítačem, zpracování účetnictví a kosmetické služby.
  • Firemní vzdělávací kurzy šité přímo na míru. Specializujeme se na vzdělávání v oblasti IT.
  • ECDL vzdělávání, ECDL testování – jsme akreditované testovací ECDL středisko.
  • Optimalizace, automatizace práce v Excelu