Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation. Tyto dokumenty definují rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti, které tyto programy pokrývají. Jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními licenciáty ECDL lokalizovány.

Obsah jednotlivých ECDL modulů:

 

Modul 2 - Používání počítače a správa souborů

 • Operační systém – nastavení, ikony, okna,

 • Správa souborů – základní pojmy, soubory a složky a práce s nimi, kopírování a přesouvání, vyhledávání

 • Pomocné programy – komprese souborů, antiviry

 • Správa tisku – možnosti tisku, tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M2-1.0.pdf

 

Modul 3 - Zpracování textu

 • Použití – práce s dokumenty, zlepšení efektivity práce

 • Tvorba textového dokumentu – zadávání textu, výběr a úpravy

 • Formátování textu – text, odstavce, styly

 • Objekty – tabulky, formátování tabulek, grafické objekty

 • Hromadná korespondence – příprava, výstupy

 • Příprava tiskových výstupů – nastavení, revize a tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M3-5.0.pdf

 

Modul 4 - Tabulkový procesor

 • Použití – práce s tabulkami, zlepšení efektivity práce

 • Buňky – vkládání a výběr, úpravy a řazení, kopírování, přesouvání a mazání

 • Správa tabulek – řádky a sloupce, listy tabulek

 • Vzorce a funkce – vzorce, funkce

 • Formátování tabulek – číslo a datum, obsah buněk, zarovnávání a ohraničení obsahu buněk

 • Grafy – vytváření a úprava grafů

 • Příprava tiskových výstupů – nastavení, revize a tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M4-5.0.pdf

 

Modul 5 - Použití databází

 • Pochopení databází – klíčové pojmy, struktura databáze, relace, obsluha,

 • Použití databázové aplikace – práce s databázemi, běžné úkoly

 • Tabulky – záznamy, návrh

 • Získávání informací – hlavní operace, dotazy

 • Objekty – formuláře

 • Výstupy – sestavy, export dat, tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M5-5.0.pdf

 

Modul 6 - Prezentace

 • Použití – práce s prezentacemi, zlepšení efektivity práce

 • Příprava prezentace – zobrazení prezentace, snímky, předloha

 • Text – manipulace s textem, formátování, seznamy, tabulky

 • Grafy – použití grafů, organizační diagramy

 • Grafické objekty – vkládání a manipulace, kreslení

 • Příprava výstupů – příprava, revize

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M6-5.0.pdf

 

Modul 7 - Práce s Internetem a komunikace

 • Internet – základní pojmy, Bezpečnostní hlediska

 • Použití internetového prohlížeče – základní prohlížení, nastavení, navigace, záložky

 • Problematika virů a ochrany proti nim

 • Bezpečnostní rizika – spyware, malware, phishing, wardriving, spam

 • Problematika autorských práv

 • Možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost

 • Elektronická pošta – způsob využívání

 • Internet a intranet – doména, URL, atd.

 • Vyhledávání informací a jejich zpracování (např. vyhledávání zaměstnání)

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M7-1.0.pdf

 

Modul 9 - Úpravy digitálních obrázků

 • Koncepce digitálních obrázků - digitální obrázky, grafické formáty, pojetí barev
 • Pořizování obrázků
 • Použití grafického editoru - vytvoření obrázku, nastavení, zlepšení produktivity
 • Práce s obrázky - výběry, manipulace s obrázky, vrstvy, text, efekty a filtry
 • Kreslení a malování - nástroje pro kreslení, nástroje pro malování
 • Příprava výstupů - nastavení a tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M9-2.0.pdf

 

Modul 10 - tvorba webových stránek

 • Koncepce webu - základní pojmy, publikování na internetu, právní otázky
 • Jazyk HTML - základy HTML, používání HTML
 • Tvorba webové stránky - Návrh, Použití aplikace pro tvorbu webu, zvýšení produktivity, vkládání a formátování textu, formátování odstavce, vzhled stránky, hypertextové odkazy, tabulky
 • Práce s objekty - grafické objekty, formuláře
 • Styly - koncepce kaskádových stylů, použití kaskádových stylů
 • Příprava publikování - kontrola, publikování

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M10-2.0.pdf

 

Modul 12 - Bezpečné používání informačních technologíí

 • Koncepce bezpečnosti - ohrožení dat, hodnota informace, osobní bezpečnost, bezpečnost souborů
 • Škodlivý software - definice a funkce, typy, ochrana
 • Bezpečnost počítačových sítí - počítačové sítě, připojování k síti, zabezpečení bezdrátové sítě, řízení přístupu k síti
 • Bezpečné používání internetu - prohlížení webovýchs tránek, sociální sítě
 • Komunikace - elektronická pošta, komunikace na síti v reálném čase
 • Bezpečná správa dat - bezpečnost a zálohování dat, bezpečená likvidace

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M12-1.0.pdf

 

Modul 13 - Plánování projektů

 • Nástroje pro projektové řízení - základní pojmy
 • Vytvoření projektu - práce s projekty, vytvoření nového projektu
 • Činnosti - zadávání činností, plánování a vazby mezi činnostmi, omezení a termíny, poznámky a křížové odkazy
 • Zdroje a náklady - zdroje, náklady
 • Sledování projektu - kritická cesta, sledování plnění a změny v plánu
 • Příprava výstupů - nastavení, tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M13-1.0.pdf

 

Modul 14 - Spolupráce a výměna informací na internetu

 • Principy spolupráce na internetu - základní pojmy, sdílední prostředků na internetu
 • Příprava spolupráce na interentu - bežné možnosti nastavení
 • Užívání nástrojů pro spolupráci na internetu - webová uložiště a aplikace, webové kalendáře, sociální média, webové konference, webové výukové prostředí
 • Mobilní spolupráce - základní pohmy, používání mobilních zařízení, mobilní aplikace, synchronizace

Sylabus ke stažení zdehttp://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M14-1.0.pdf

Modul 15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

 • Informace - základní pojmy, zdroje informací
 • Vyhledávní informací - Specifikace potřebných informací, používání internetového vyhledávače, používání sociálních médií
 • Vyhodnocování a třídění informací - vyhodnocování informací, třídění informací
 • Sledování informací - plánování a příprava informací, kontrola přístupnění informací

Sylabus ke stažení zdehttp://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M15-1.0.pdf

 

Modul 16 - Základy informatického myšlení a programování

 • Základní pojmy - koncepce
 • Metody informatického myšlení - analýza problému, algoritmy
 • Základy programování - zápis kódu, proměnné a datové typy
 • Vytváření kódu - logické výrazy, iterace, podmíněné příkazy, podprogramy (procedury a funkce), události a příkazy
 • Ladění, testování a vydání (releace) programu - ladění a testování, vydání

Sylabus ke stažení zdehttp://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M16-1.0.pdf

 

Pokud máte o přípravu, nebo o zkoušku z kteréhokoliv modulu zájem, prosím pokračujte zde.

ECDL Advanced Moduly - obsah

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation. Tyto dokumenty definují rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti, které tyto programy pokrývají. Jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními licenciáty ECDL lokalizovány.

Obsah jednotlivých ECDL Advanced modulů:

 

Modul AM3 - Pokročilé zpracování textu

 • Formátování - text, odstavce, styly, sloupce, tabulky

 • Odkazy - titulky, poznámky pod čarou a vysvětlivky, rejstříky a seznamy, záložky a křížové odkazy
 • Zvýšení produktivity - použití polí, formuláře, šablony, hromadná korespondence, propojení a vazby, automatizace dokumentu
 • Spolupráce při úpravách - sledování změn a revize, hlavní dokumenty, bezpečnost
 • Příprava výstupů - oddíly, nastavení dokumentu

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-AM3-2.0.pdf

 

Modul AM4 - Pokročilá práce s tabulkami

 • Formátování - buňky, listy

 • Funkce a vzorce - pokročilé použití funkcí a vzorců
 • Grafy - vytváření grafů, formářování grafů
 • Analýza - analýza tabulek (kontingenční tabulky), řazení a filtrace, scénáře
 • Ověřování a sledování 
 • Zvyšování produktivity - pojmenování buněk, vložit jinak, šablony, propojení, vazby a import dat, automatizace
 • Spolupráce při úpravách - sledování změn a revize, bezpečnost

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-AM4-2.0.pdf

 

Modul AM5 - Pokročilé použití databází

 • Koncepce databází - vývoj a použití databáze
 • Tabulky a relace - pole, relace a spojení
 • Dotazy - typy dotazů, zdokonalování dotazů
 • Formuláře
 • Sestavy - ovládací prvky, prezentace sestav
 • Zvýšení produktivity - propojení, import, automatizace

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-AM5-2.0.pdf

 

Modul AM6 - Pokročilé prezentace

 • Plánování prezentace - pulikum a prostředí, nvrh, obsah a forma prezentace
 • Předlohy a šablony
 • Grafické objekty - formát kreslených objektů, formát obrázků a fotografií, manipulace s grafickými objekty
 • Grafy a diagramy - použití grafů, použití diagramů
 • Multimedia - viode a zvuk, animace
 • Zvýšení produktivity - propojení a vazby, import a export
 • Předvádění prezentace - vlastní prezentace, nastavení prezentace, ovládání předvádění prezentace

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-AM6-2.0.pdf

  

Pokud máte o přípravu, nebo o zkoušku z kteréhokoliv modulu zájem, prosím pokračujte zde.

ECDL Core Moduly - obsah

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation. Tyto dokumenty definují rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti, které tyto programy pokrývají. Jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními licenciáty ECDL lokalizovány.

Obsah jednotlivých ECDL modulů:

 

Modul 2 - Používání počítače a správa souborů

 • Operační systém – nastavení, ikony, okna,

 • Správa souborů – základní pojmy, soubory a složky a práce s nimi, kopírování a přesouvání, vyhledávání

 • Pomocné programy – komprese souborů, antiviry

 • Správa tisku – možnosti tisku, tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M2-1.0.pdf

 

Modul 3 - Zpracování textu

 • Použití – práce s dokumenty, zlepšení efektivity práce

 • Tvorba textového dokumentu – zadávání textu, výběr a úpravy

 • Formátování textu – text, odstavce, styly

 • Objekty – tabulky, formátování tabulek, grafické objekty

 • Hromadná korespondence – příprava, výstupy

 • Příprava tiskových výstupů – nastavení, revize a tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M3-5.0.pdf

 

Modul 4 - Tabulkový procesor

 • Použití – práce s tabulkami, zlepšení efektivity práce

 • Buňky – vkládání a výběr, úpravy a řazení, kopírování, přesouvání a mazání

 • Správa tabulek – řádky a sloupce, listy tabulek

 • Vzorce a funkce – vzorce, funkce

 • Formátování tabulek – číslo a datum, obsah buněk, zarovnávání a ohraničení obsahu buněk

 • Grafy – vytváření a úprava grafů

 • Příprava tiskových výstupů – nastavení, revize a tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M4-5.0.pdf

 

Modul 5 - Použití databází

 • Pochopení databází – klíčové pojmy, struktura databáze, relace, obsluha,

 • Použití databázové aplikace – práce s databázemi, běžné úkoly

 • Tabulky – záznamy, návrh

 • Získávání informací – hlavní operace, dotazy

 • Objekty – formuláře

 • Výstupy – sestavy, export dat, tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M5-5.0.pdf

 

Modul 6 - Prezentace

 • Použití – práce s prezentacemi, zlepšení efektivity práce

 • Příprava prezentace – zobrazení prezentace, snímky, předloha

 • Text – manipulace s textem, formátování, seznamy, tabulky

 • Grafy – použití grafů, organizační diagramy

 • Grafické objekty – vkládání a manipulace, kreslení

 • Příprava výstupů – příprava, revize

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M6-5.0.pdf

 

Modul 7 - Práce s Internetem a komunikace

 • Internet – základní pojmy, Bezpečnostní hlediska

 • Použití internetového prohlížeče – základní prohlížení, nastavení, navigace, záložky

 • Problematika virů a ochrany proti nim

 • Bezpečnostní rizika – spyware, malware, phishing, wardriving, spam

 • Problematika autorských práv

 • Možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost

 • Elektronická pošta – způsob využívání

 • Internet a intranet – doména, URL, atd.

 • Vyhledávání informací a jejich zpracování (např. vyhledávání zaměstnání)

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M7-1.0.pdf

 

Modul 9 - Úpravy digitálních obrázků

 • Koncepce digitálních obrázků - digitální obrázky, grafické formáty, pojetí barev
 • Pořizování obrázků
 • Použití grafického editoru - vytvoření obrázku, nastavení, zlepšení produktivity
 • Práce s obrázky - výběry, manipulace s obrázky, vrstvy, text, efekty a filtry
 • Kreslení a malování - nástroje pro kreslení, nástroje pro malování
 • Příprava výstupů - nastavení a tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M9-2.0.pdf

 

Modul 10 - tvorba webových stránek

 • Koncepce webu - základní pojmy, publikování na internetu, právní otázky
 • Jazyk HTML - základy HTML, používání HTML
 • Tvorba webové stránky - Návrh, Použití aplikace pro tvorbu webu, zvýšení produktivity, vkládání a formátování textu, formátování odstavce, vzhled stránky, hypertextové odkazy, tabulky
 • Práce s objekty - grafické objekty, formuláře
 • Styly - koncepce kaskádových stylů, použití kaskádových stylů
 • Příprava publikování - kontrola, publikování

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M10-2.0.pdf

 

Modul 12 - Bezpečné používání informačních technologíí

 • Koncepce bezpečnosti - ohrožení dat, hodnota informace, osobní bezpečnost, bezpečnost souborů
 • Škodlivý software - definice a funkce, typy, ochrana
 • Bezpečnost počítačových sítí - počítačové sítě, připojování k síti, zabezpečení bezdrátové sítě, řízení přístupu k síti
 • Bezpečné používání internetu - prohlížení webovýchs tránek, sociální sítě
 • Komunikace - elektronická pošta, komunikace na síti v reálném čase
 • Bezpečná správa dat - bezpečnost a zálohování dat, bezpečená likvidace

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M12-1.0.pdf

 

Modul 13 - Plánování projektů

 • Nástroje pro projektové řízení - základní pojmy
 • Vytvoření projektu - práce s projekty, vytvoření nového projektu
 • Činnosti - zadávání činností, plánování a vazby mezi činnostmi, omezení a termíny, poznámky a křížové odkazy
 • Zdroje a náklady - zdroje, náklady
 • Sledování projektu - kritická cesta, sledování plnění a změny v plánu
 • Příprava výstupů - nastavení, tisk

Sylabus ke stažení zde:http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M13-1.0.pdf

 

Modul 14 - Spolupráce a výměna informací na internetu

 • Principy spolupráce na internetu - základní pojmy, sdílední prostředků na internetu
 • Příprava spolupráce na interentu - bežné možnosti nastavení
 • Užívání nástrojů pro spolupráci na internetu - webová uložiště a aplikace, webové kalendáře, sociální média, webové konference, webové výukové prostředí
 • Mobilní spolupráce - základní pohmy, používání mobilních zařízení, mobilní aplikace, synchronizace

Sylabus ke stažení zdehttp://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M14-1.0.pdf

 

Modul 15 - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

 • Informace - základní pojmy, zdroje informací
 • Vyhledávní informací - Specifikace potřebných informací, používání internetového vyhledávače, používání sociálních médií
 • Vyhodnocování a třídění informací - vyhodnocování informací, třídění informací
 • Sledování informací - plánování a příprava informací, kontrola přístupnění informací

Sylabus ke stažení zdehttp://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M15-1.0.pdf

 

Modul 16 - Základy informatického myšlení a programování

 • Základní pojmy - koncepce
 • Metody informatického myšlení - analýza problému, algoritmy
 • Základy programování - zápis kódu, proměnné a datové typy
 • Vytváření kódu - logické výrazy, iterace, podmíněné příkazy, podprogramy (procedury a funkce), události a příkazy
 • Ladění, testování a vydání (releace) programu - ladění a testování, vydání

Sylabus ke stažení zdehttp://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-CZ-M16-1.0.pdf

 

Pokud máte o přípravu, nebo o zkoušku z kteréhokoliv modulu zájem, prosím pokračujte zde.