Vzdělávání pro AP NETSOFT, s.r.o. 2

Cílem projektu je zajistit konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím prohloubení vzdělání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností. Konkrétně se jedná o kurzy zaměřené na oblasti: Obchodní dovednosti, Stres a jeho odstraňování, Time management, Nátlakové metody - jak se bránit, Osobnostní typologie zákazníka. Každý zaměstnanec tedy absolvuje pět kurzů. Zaměstnanci jsou pracovním zařazením především lektoři, kteří získané znalosti použijí v dalším vzdělání třetích osob.

Projekt je hrazen Evropskou unií prostřednictvím projektu Operační program Zaměstnanost. Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013053

Logo OPZ barevné zmenšené