Vzdělávání pro AP NETSOFT, s.r.o.

Cílem projektu je zajistit konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím prohloubení vzdělání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností. Konkrétně se jedná o kurzy zaměřené na oblasti: Vyjednávání a argumentace, Asertivní jednání, Efektivní komunikace, Emoční inteligence, Komunikace v obtížných situacích, Konfliktní situace, Prezentační dovednosti, Rétorika, Týmová spolupráce. Každý zaměstnanec tedy absolvuje devět kurzů. Zaměstnanci jsou pracovním zařazením především lektoři, kteří získané znalosti použijí v dalším vzdělání třetích osob.

Projekt je hrazen Evropskou unií prostřednictvím projektu Operační program Zaměstnanost. Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005231

Logo OPZ barevné zmenšené