Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Kurzy akreditované jako Základy obsluhy osobního počítače si primárně kladou za cíl seznámit uživatele s možnosti práce na počítači a se základními kancelářskými programy. Hodinová dotace je pouze 40 vyučovacích hodin Pokud pracujete s počítačem pravidelně, doporučujeme Vám delší rekvalifikační kurzy, a to Obsluhu osobního počítače, kde je hodinová dotace 80 vyučovacích hodin.

 

 

Základy obsluhy osobního počítače - Windows, Word, Internet

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a po jeho úspěšném ukončení uchazeč obdrží certifikát s celostátní platností.

Základy obsluhy osobního počítače – Windows, Word, Excel, Internet

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a po jeho úspěšném ukončení uchazeč obdrží certifikát s celostátní platností.

Základy obsluhy osobního počítače – Informační technologie, Windows, Word, Excel, Internet

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a po jeho úspěšném ukončení uchazeč obdrží certifikát s celostátní platností.