Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Microsoft Windows pro začátečníky

Určeno pro uživatele, kteří se chtějí seznámit se základní obsluhou operačního systému Microsoft Windows a nepředpokládají potřebu podrobnějších znalostí systému.

Microsoft Word pro začátečníky

Znalost textových editorů je nutná pro každého uživatele osobního počítače, kterému záleží na kvalitě produkovaných výstupů. Kvalitní dokument reprezentuje firmu či osobu, která jej pořídila.

Microsoft Excel pro začátečníky

Principem tabulkových programů je vytváření přehledných prezentačních tabulek, statistik, opakovaných výpočtů a také tvorba grafů z dat těchto tabulek. Současná podnikatelská sféra se bez těchto možností dnes jednoznačně neobejde.

Microsoft Powerpoint pro začátečníky

Po absolvování kurzu dokážou uživatelé vytvořit středně složitou prezentaci včetně vložení grafických objektů z externích zdrojů dat, naučí se ji vytisknout případně připravit pro předvádění na obrazovce.

Microsoft Access pro začátečníky

Určeno pro uživatele, kteří se chtějí seznámit se základní obsluhou operačního systému Microsoft Windows a nepředpokládají potřebu podrobnějších znalostí systému.

MS Outlook pro začátečníky

Určeno pro ty, kteří používají denně počítač ke své práci a chtějí plně využít tohoto programu pro plánování svého pracovního dne a svých úkolů, plánování ve skupině a využívání elektronické pošty.