Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Příprava na zkoušku ECDL

Základním zdrojem informací o znalostech a dovednostech, které jsou předmětem ECDL testů, jsou tzv. ECDL Sylaby. V těchto dokumentech je přesně uvedeno, co se může objevit v samotných ECDL testech. Jinak řečeno, co v příslušném ECDL Sylabu není, to nemůže být předmětem ECDL testu z příslušného modulu.

 

Základním zdrojem informací o znalostech a dovednostech, které jsou předmětem ECDL testů, jsou ECDL Sylaby. V těchto dokumentech je přesně uvedeno, co se může objevit při samotných ECDL zkouškách. Přesto celá řada zájemců o zkoušky ECDL potřebuje mít pro účely své přípravy možnost zjistit, jak vypadají reálné testové úlohy, jak jsou formulovány otázky a úkoly a případně si některé z otázek a úkolů reálně vyzkoušet. Z těchto důvodů jsou níže k dispozici pro stažení tzv. ukázkové ECDL testy. Tyto ukázkové testy mají menší rozsah, než testy "ostré", obsahují přibližně jen dvě třetiny otázek a úkolů ve srovnání s ostrými testy a jsou zjednodušeny o různé pomocné instrukce či pracovní pokyny, které nejsou předmětem hodnocení testů.

 

Přestože testy ECDL lze skládat s využitím celé řady programových produktů od nejrůznějších výrobců, byly pro ukázkové testy vybrány konkrétní, nejčastěji používané programové produkty. Adresářová struktura v zipovém archivu obsahuje dvě varianty ukázkového testu z každého z vyjmenovaných modulů. U kořene adresářového stromu je ve formátu pdf uloženo vlastní zadání ukázkových testů, v příslušné adresářové větvi jsou pak uloženy potřebné pracovní soubory. Pro modul M7 - Práce s Internetem a komunikace, jsou přiloženy testovací zprávy elektronické pošty ve formátu msg, které je potřebné importovat do osobních složek programu MS Outlook nebo je jednoduše zaslat na vlastní adresu elektronické pošty. Většina z ukázkových testů bude s drobnými omezeními proveditelná i v jiných, obdobných verzích programových produktů.

 

Ukázkové testy pro MS Windows, MS OFFICE 2007 nebo 2010 ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/ukazkove_testy.php