Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

Cvičné testy z modulů M2, M3, M4 a M7 programu ECDL Core.

 

Základním zdrojem informací o znalostech a dovednostech, které jsou předmětem ECDL testů, jsou tzv. ECDL Sylaby. V těchto dokumentech je přesně uvedeno, co se může objevit v samotných ECDL testech. Jinak řečeno, co v příslušném ECDL Sylabu není, to nemůže být předmětem ECDL testu z příslušného modulu.

 

Přesto celá řada uchazečů o ECDL testování potřebuje mít ke své přípravě na ECDL testy možnost zjistit, jak reálné testy ECDL vypadají, jak jsou formulovány otázky a úkoly a případně si některé z otázek a úkolů reálně vyzkoušet. Z těchto důvodů jsou níže k dispozici pro stažení tzv. cvičné ECDL testy, a to z modulů M2 - Používání počítače a správa souborů, M3 - Zpracování textu, M4 - Tabulkový procesor a M7 - Práce s Internetem a komunikace-

Tyto cvičné testy mají menší rozsah, než testy "ostré", obsahují přibližně jen dvě třetiny otázek a úkolů ve srovnání s ostrými testy a jsou zjednodušeny o různé pomocné instrukce či pracovní pokyny, které nejsou předmětem hodnocení testů.

 

Přestože testy ECDL lze skládat s využitím celé řady nejrůznějších programových produktů od nejrůznějších výrobců, byly pro cvičné testy z modulů M2, M3, M4 a M7 vybrány nejčastěji používané produkty společnosti Microsoft. Cvičné testy jsou zabaleny do zipových archivů, které se liší právě podle použitého programového prostředí a před jejich použitím je potřebné příslušný archiv rozbalit.

 

Adresářová struktura v zipovém archivu obsahuje dvě varianty cvičného testu z každého z vyjmenovaných modulů. U kořene adresářového stromu je ve formátu pdf uloženo vlastní zadání cvičných testů, v příslušné adresářové větvi jsou pak uloženy potřebné pracovní soubory. Pro modul M7 - Práce s Internetem a komunikace, jsou ještě přiloženy testovací zprávy elektronické pošty ve formátu msg, které je potřebné importovat do osobních složek programu MS Outlook nebo je jednoduše zaslat na vlastní adresu elektronické pošty.

 

CVIČNÉ TESTY PROGRAMU ECDL CORE pro MS Windows, MS OFFICE 2007 nebo 2010 ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/cvicne-testy-pro-XP-Vista-7-Office-2007-2010.zip

 

Příprava na zkoušku ECDL

Základním zdrojem informací o znalostech a dovednostech, které jsou předmětem ECDL testů, jsou tzv. ECDL Sylaby. V těchto dokumentech je přesně uvedeno, co se může objevit v samotných ECDL testech. Jinak řečeno, co v příslušném ECDL Sylabu není, to nemůže být předmětem ECDL testu z příslušného modulu.

 

Základním zdrojem informací o znalostech a dovednostech, které jsou předmětem ECDL testů, jsou ECDL Sylaby. V těchto dokumentech je přesně uvedeno, co se může objevit při samotných ECDL zkouškách. Přesto celá řada zájemců o zkoušky ECDL potřebuje mít pro účely své přípravy možnost zjistit, jak vypadají reálné testové úlohy, jak jsou formulovány otázky a úkoly a případně si některé z otázek a úkolů reálně vyzkoušet. Z těchto důvodů jsou níže k dispozici pro stažení tzv. ukázkové ECDL testy. Tyto ukázkové testy mají menší rozsah, než testy "ostré", obsahují přibližně jen dvě třetiny otázek a úkolů ve srovnání s ostrými testy a jsou zjednodušeny o různé pomocné instrukce či pracovní pokyny, které nejsou předmětem hodnocení testů.

 

Přestože testy ECDL lze skládat s využitím celé řady programových produktů od nejrůznějších výrobců, byly pro ukázkové testy vybrány konkrétní, nejčastěji používané programové produkty. Adresářová struktura v zipovém archivu obsahuje dvě varianty ukázkového testu z každého z vyjmenovaných modulů. U kořene adresářového stromu je ve formátu pdf uloženo vlastní zadání ukázkových testů, v příslušné adresářové větvi jsou pak uloženy potřebné pracovní soubory. Pro modul M7 - Práce s Internetem a komunikace, jsou přiloženy testovací zprávy elektronické pošty ve formátu msg, které je potřebné importovat do osobních složek programu MS Outlook nebo je jednoduše zaslat na vlastní adresu elektronické pošty. Většina z ukázkových testů bude s drobnými omezeními proveditelná i v jiných, obdobných verzích programových produktů.

 

Ukázkové testy pro MS Windows, MS OFFICE 2007 nebo 2010 ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/ukazkove_testy.php