Firemní vzdělávání a rekvalifikační kurzy

ECDL Core Moduly - obsah

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation. Tyto dokumenty definují rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti, které tyto programy pokrývají. Jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními licenciáty ECDL lokalizovány.

 

Obsah jednotlivých ECDL modulů:

 

Modul 1 -Základní pojmy informačních a komunikačních technologií

 • Nejnovější poznatky z IT

 • Příklady IT a společnosti – člověk versus počítač

 • Bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity

 • Hardware, Software, operační systémy a druhy aplikací komunikace

 • Podcast

 • Organizace práce pomocí IT, ICT v každodenním životě

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-Core-5.0-CZ-M1.pdf

Modul 2 - Používání počítače a správa souborů

 • Operační systém – nastavení, ikony, okna,

 • Správa souborů – základní pojmy, soubory a složky a práce s nimi, kopírování a přesouvání, vyhledávání

 • Pomocné programy – komprese souborů, antiviry

 • Správa tisku – možnosti tisku, tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-Core-5.0-CZ-M2.pdf

Modul 3 - Zpracování textu

 • Použití – práce s dokumenty, zlepšení efektivity práce

 • Tvorba textového dokumentu – zadávání textu, výběr a úpravy

 • Formátování textu – text, odstavce, styly

 • Objekty – tabulky, formátování tabulek, grafické objekty

 • Hromadná korespondence – příprava, výstupy

 • Příprava tiskových výstupů – nastavení, revize a tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-Core-5.0-CZ-M3.pdf

Modul 4 - Tabulkový procesor

 • Použití – práce s tabulkami, zlepšení efektivity práce

 • Buňky – vkládání a výběr, úpravy a řazení, kopírování, přesouvání a mazání

 • Správa tabulek – řádky a sloupce, listy tabulek

 • Vzorce a funkce – vzorce, funkce

 • Formátování tabulek – číslo a datum, obsah buněk, zarovnávání a ohraničení obsahu buněk

 • Grafy – vytváření a úprava grafů

 • Příprava tiskových výstupů – nastavení, revize a tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-Core-5.0-CZ-M4.pdf

Modul 5 - Použití databází

 • Pochopení databází – klíčové pojmy, struktura databáze, relace, obsluha,

 • Použití databázové aplikace – práce s databázemi, běžné úkoly

 • Tabulky – záznamy, návrh

 • Získávání informací – hlavní operace, dotazy

 • Objekty – formuláře

 • Výstupy – sestavy, export dat, tisk

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-Core-5.0-CZ-M5.pdf

Modul 6 - Prezentace

 • Použití – práce s prezentacemi, zlepšení efektivity práce

 • Příprava prezentace – zobrazení prezentace, snímky, předloha

 • Text – manipulace s textem, formátování, seznamy, tabulky

 • Grafy – použití grafů, organizační diagramy

 • Grafické objekty – vkládání a manipulace, kreslení

 • Příprava výstupů – příprava, revize

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-Core-5.0-CZ-M6.pdf

Modul 7 - Práce s Internetem a komunikace

 • Internet – základní pojmy, Bezpečnostní hlediska

 • Použití internetového prohlížeče – základní prohlížení, nastavení, navigace, záložky

 • Problematika virů a ochrany proti nim

 • Bezpečnostní rizika – spyware, malware, phishing, wardriving, spam

 • Problematika autorských práv

 • Možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost

 • Elektronická pošta – způsob využívání

 • Internet a intranet – doména, URL, atd.

 • Vyhledávání informací a jejich zpracování (např. vyhledávání zaměstnání)

Sylabus ke stažení zde: http://www.ecdl.cz/data/Sylabus-ECDL-Core-5.0-CZ-M7.pdf

 

Pokud máte zájem o přípravu na zkoušku, nebo o zkoušku samostatnou, prosíme pokračujte zde.